تیشرت ساده پنبه ای دخترانه بنفش

90,000 تومان

  • بدون رقیب در کیفیت و قیمت
  • خرید مستقیم از درب کارخانه تولیدی
  • پارچه درجه یک و دوخت فوق العاده
  • بدون آبرفت و رنگ پریدگی در گذرزمان
90,000 تومان

تیشرت ساده پنبه ای دخترانه بنفش

  • خرید مستقیم از درب کارخانه تولیدی
  • بدون رقیب در کیفیت و قیمت
  • پارچه درجه یک و دوخت فوق العاده
  • بدون آبرفت و رنگ پریدگی در گذرزمان
پاک کردن