ژیله خبرنگاری

نمایش دادن همه 5 نتیجه

 • لباسکار

  جلیقه خبرنگاری چهار جیب طوسی

  60,000 تومان

   

  •  عرض سایز L : پنجاه وهفت سانتیمتر
  •  قد سایز L :شصت و سه سانتی متر
  •  عرض سایز XL : شصت ویک سانتیمتر
  •  قد سایز XL :شصت و هفت سانتیمتر
  •  به فاصله ی بین دو زیربغل تیشرت در حالتی که تیشرت روی زمین پهن شده عرض تیشرت میگویند.
 • لباسکار

  جلیقه خبرنگاری چهار جیب قرمز

  60,000 تومان

   

  •  عرض سایز L : پنجاه وهفت سانتیمتر
  •  قد سایز L :شصت و سه سانتی متر
  •  عرض سایز XL : شصت ویک سانتیمتر
  •  قد سایز XL :شصت و هفت سانتیمتر
  •  به فاصله ی بین دو زیربغل تیشرت در حالتی که تیشرت روی زمین پهن شده عرض تیشرت میگویند.
 • لباسکار

  جلیقه خبرنگاری چهار جیب مشکی

  60,000 تومان

   

  •  عرض سایز L : پنجاه وهفت سانتیمتر
  •  قد سایز L :شصت و سه سانتی متر
  •  عرض سایز XL : شصت ویک سانتیمتر
  •  قد سایز XL :شصت و هفت سانتیمتر
  •  به فاصله ی بین دو زیربغل تیشرت در حالتی که تیشرت روی زمین پهن شده عرض تیشرت میگویند.
 • لباسکار

  جلیقه خبرنگاری شش جیب کرم

  110,000 تومان

   

  •  عرض سایز L : پنجاه وهفت سانتیمتر
  •  قد سایز L :شصت و شش سانتی متر
  •  عرض سایز XL : شصت سانتیمتر
  •  قد سایز XL :شصت و هشت سانتیمتر
  •  عرض سایز 2XL : شصت و سه سانتیمتر
  •  قد سایز 2XL :هفتاد و سه سانتیمتر
  •  به فاصله ی بین دو زیربغل تیشرت در حالتی که تیشرت روی زمین پهن شده عرض تیشرت میگویند.
 • لباسکار

  جلیقه خبرنگاری شش جیب مشکی

  110,000 تومان

   

  •  عرض سایز L : پنجاه وهفت سانتیمتر
  •  قد سایز L :شصت و شش سانتی متر
  •  عرض سایز XL : شصت سانتیمتر
  •  قد سایز XL :شصت و هشت سانتیمتر
  •  عرض سایز 2XL : شصت و سه سانتیمتر
  •  قد سایز 2XL :هفتاد و سه سانتیمتر
  •  به فاصله ی بین دو زیربغل تیشرت در حالتی که تیشرت روی زمین پهن شده عرض تیشرت میگویند.