لباسفرم سرآشپز

160,000 تومان

لباس آشپزی / جنس پارچه تمام پنبه

  •  عرض سایز L : پنجاه و یک سانتیمتر
  •  قد لباس سایز L :شصت و هشت سانتی متر
  • قد آستین سایز L :پنجاه پنج سانتی متر
  •  عرض لباس  سایز XL : پنجاه و سه سانتیمتر
  •  قد لباس سایز XL : هفتاد سانتیمتر
  • قد آستین سایز XL : پنجاه و شش سانتی متر
  •  عرض لباس  سایز 2XL: پنجاه و نه سانتیمتر
  •  قد لباس سایز 2XL: هفتاد و چهار سانتیمتر
  • قد آستین سایز 2XL: پنجاه و هفت سانتی متر
  •  به فاصله ی بین دو زیربغل تیشرت در حالتی که تیشرت روی زمین پهن شده عرض تیشرت میگویند.
پاک کردن