جلیقه خبرنگاری شش جیب طوسی روشن

300,000 تومان

 

  •  عرض سایز L : پنجاه وهفت سانتیمتر
  •  قد سایز L :شصت و شش سانتی متر
  •  عرض سایز XL : شصت سانتیمتر
  •  قد سایز XL :شصت و هشت سانتیمتر
  •  عرض سایز 2XL : شصت و سه سانتیمتر
  •  قد سایز 2XL :هفتاد و سه سانتیمتر
  •  به فاصله ی بین دو زیربغل تیشرت در حالتی که تیشرت روی زمین پهن شده عرض تیشرت میگویند.
پاک کردن